!

3301 - 3360:

 1. 19.08 ..........
 2. 19.08 ..........
 3. 19.08 .......... .
 4. 18.08 ..........
 5. 18.08 .......... .
 6. 18.08 .......... .
 7. 18.08 .......... .
 8. 18.08 .......... .
 9. 18.08 ..........
 10. 18.08 .......... 51
 11. 18.08 .......... .
 12. 18.08 .......... -
 13. 18.08 .......... .
 14. 18.08 .......... .
 15. 17.08 .......... .
 16. 17.08 .......... .
 17. 17.08 ...01...
 18. 17.08 .......... .
 19. 17.08 .......... -
 20. 17.08 ..........
 21. 17.08 ..........
 22. 17.08 ..........
 23. 17.08 .......... .
 24. 17.08 .......... .
 25. 17.08 .......... .
 26. 17.08 ..........
 27. 17.08 .......... .
 28. 16.08 .......... .
 29. 16.08 .......... , 25
 30. 16.08 .......... ר: - Ш
 31. 16.08 ..........
 32. 16.08 .......... .
 33. 16.08 ..........
 34. 16.08 .......... .
 35. 16.08 ..........
 36. 16.08 ..........
 37. 16.08 ..........
 38. 16.08 .......... .
 39. 16.08 .......... .
 40. 16.08 .......... ...
 41. 16.08 ..........
 42. 16.08 ..........
 43. 16.08 .......... .
 44. 16.08 .......... .
 45. 16.08 ..........
 46. 16.08 ..........
 47. 16.08 ..........
 48. 16.08 .......... .
 49. 16.08 ..........
 50. 15.08 .......... .
 51. 15.08 .......... - .
 52. 15.08 .......... .
 53. 15.08 .......... .
 54. 15.08 .......... .
 55. 15.08 ..........
 56. 15.08 .......... . .
 57. 15.08 .......... .
 58. 15.08 ..........
 59. 15.08 .......... .
 60. 15.08 .......... .


 .
.

    40
40